...

Pomoc de minimis – zasady udzielania i proponowane zmiany

Pomoc de minimis to jedna z powszechniejszych form wsparcia dla przedsiębiorców. Z definicji jest to pomoc o niewielkiej wartości, ale z racji tego, że jest to konstrukcja bardzo prosta do zastosowania, cieszy się powodzeniem. Wsparcie to funkcjonuje na rynku już od kilku lat. Komisja Europejska zaproponowała zmiany, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, a są one bardzo korzystne dla podmiotów gospodarczych. Zapraszamy na film.

Data dodania
Data dodania: 05.01.2023
Czas trwania
Czas trwania filmu: 17 min 4 s
Kupując ten produkt zyskujesz:
  • Praktyczna wiedza od ekspertów. Unikasz błędów i poznajesz sprawdzone rozwiązania.

  • Zawsze aktualne informacje. Jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami.

  • Certyfikaty ukończonych szkoleń. Pokazujesz umiejętności i rozwijasz karierę.

  • Dzielenie się wiedzą. Budujesz know how i wartość Zespołu.

  • Powiadomienia, dostęp z dowolnego urządzenia. Oszczędzasz czas i uczysz się w wygodny sposób.

pomoc de minimis
Autor: Łukasz Kościjańczuk
Partner w CRIDO
Łukasz Kościjańczuk

Pomoc de minimis to rodzaj pomocy publicznej, którego cechą charakterystyczną jest niewielka kwota wsparcia. Państwo może udzielić pomocy jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat podatkowych na poziomie 200 tys. EUR. Fakt, że wsparcie nie jest duże, nie oznacza, że ten rodzaj pomocy nie cieszy się zainteresowaniem. Wręcz przeciwnie – wiele podmiotów korzysta z tego rodzaju wsparcia w różnych sytuacjach. W praktyce obserwujemy, że właściwe monitorowanie i obliczenie limitów pomocy de minimis sprawia wielu podmiotom kłopoty.

 

Łukasz Kościjańczuk partner w dziale Biznes i Innowacje Crido przedstawia filmie zarówno zasady udzielania omawianej pomocy jak i zmiany, które są proponowane od 2024 roku.

Pomoc de minimis – podstawowe informacje

Z filmu dowiecie się, czy ten rodzaj wsparcia podlega zgłoszeniu do Komisji Europejskiej. W szczegółach omawiamy sposób liczenia limitu dla jednego podmiotu udzielonego wsparcia dla potrzeb omawianej pomocy. Bardzo szczegółowo omawiamy definicja jednego przedsiębiorstwa. Jest to pojęcie kluczowe dla określenia limitu pomocy przysługującej dane temu podmiotowi. Ponadto omawiamy relacje pomocy de minimis z innymi formami wsparcia.

 

Łukasz Kościjańczuk wskazuje również, jakie podmioty nie mogą skorzystać z tego rodzaju. Pomocy przedstawia również informacje na temat ogólnej wartości tego rodzaju pomocy udzielonej w 2020 roku, tym samym dając obraz wielkości wsparcia. Przedstawia również ilość beneficjentów i liczbę przypadków pomocy.

Pomoc de minimis -planowane zmiany

 

Z filmu dowiecie się, jakie planuje się zmiany od 1 stycznia 2024 w zakresie reguł rządzących omawianym wsparciem. Odpowiadamy w filmie na pytanie, czy zmienią się limity przyznawanej pomocy. Łukasz Kościjańczuk opowiada, czy należy spodziewać się zaostrzenia wymogów w zakresie przejrzystości udzielania omawianego wsparcia. Dowiecie się również czy nastąpi dostosowanie pułapów pomocy udzielanej w formie pożyczek oraz gwarancji,

 

Film przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorców, którzy korzystają bądź planują skorzystać pomocy de minimis. Tak jak wspominaliśmy na początku, jest to forma bardzo popularne wśród przedsiębiorców, natomiast wiedza na jej temat jest niewystarczająca, a brak zrozumienia zasad udzielania tego wsparcia często prowadzi na przykład do przekroczenia limitów i związanych z tym sankcji.

 

Sprawdź również:

https://cridoteka.pl/sklep/ulgi-i-dotacje/rozliczanie-dotacji/jak-rozliczyc-dofinansowanie-archiwizacja-dokumentacji-projektowej/

https://cridoteka.pl/sklep/podatki/postepowania-podatkowe/skarga-do-sadu-administracyjnego-a-obowiazek-zaplaty-podatku/

https://crido.pl/blog-business/duze-zmiany-w-unijnych-zasadach-udzielania-pomocy-publicznej-dotkna-takze-najpopularniejszych-przeznaczen/

 

Pliki do pobrania Wykup kurs lub subskrypcję aby pobrać pliki
Dostęp do Pomoc de minimis – zasady udzielania i proponowane zmiany
29,90  brutto
Dostęp do 545 nagrań
od 249 zł /miesiąc
brutto
Łukasz Kościjańczuk
O autorze

Łukasz Kościjańczuk

Partner w CRIDO
Łukasz jest partnerem w zespole Biznes i Innowacje w CRIDO.  Specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania na realizację prac B + R oraz inwestycji w formie grantów i zwolnień podatkowych. Doradza podmiotom zarówno polskim, jak i międzynarodowym w...
Dowiedz się więcej