...
Data dodania: 05.01.2023
Czas trwania filmu: 17 min 4 s

Pomoc de minimis – zasady udzielania i proponowane zmiany

Wykup film lub subskrypcję aby obejrzeć pełne wideo

29,90  brutto

Pomoc de minimis – zasady udzielania i proponowane zmiany

Pomoc de minimis to rodzaj pomocy publicznej, którego cechą charakterystyczną jest niewielka kwota wsparcia. Państwo może udzielić pomocy jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat podatkowych na poziomie 200 tys. EUR. Fakt, że wsparcie nie jest duże, nie oznacza, że ten rodzaj pomocy nie cieszy się zainteresowaniem. Wręcz przeciwnie – wiele podmiotów korzysta z tego rodzaju wsparcia w różnych sytuacjach. W praktyce obserwujemy, że właściwe monitorowanie i obliczenie limitów pomocy de minimis sprawia wielu podmiotom kłopoty.

 

Łukasz Kościjańczuk partner w dziale Biznes i Innowacje Crido przedstawia filmie zarówno zasady udzielania omawianej pomocy jak i zmiany, które są proponowane od 2024 roku.

Pomoc de minimis – podstawowe informacje

Z filmu dowiecie się, czy ten rodzaj wsparcia podlega zgłoszeniu do Komisji Europejskiej. W szczegółach omawiamy sposób liczenia limitu dla jednego podmiotu udzielonego wsparcia dla potrzeb omawianej pomocy. Bardzo szczegółowo omawiamy definicja jednego przedsiębiorstwa. Jest to pojęcie kluczowe dla określenia limitu pomocy przysługującej dane temu podmiotowi. Ponadto omawiamy relacje pomocy de minimis z innymi formami wsparcia.

 

Łukasz Kościjańczuk wskazuje również, jakie podmioty nie mogą skorzystać z tego rodzaju. Pomocy przedstawia również informacje na temat ogólnej wartości tego rodzaju pomocy udzielonej w 2020 roku, tym samym dając obraz wielkości wsparcia. Przedstawia również ilość beneficjentów i liczbę przypadków pomocy.

Pomoc de minimis -planowane zmiany

 

Z filmu dowiecie się, jakie planuje się zmiany od 1 stycznia 2024 w zakresie reguł rządzących omawianym wsparciem. Odpowiadamy w filmie na pytanie, czy zmienią się limity przyznawanej pomocy. Łukasz Kościjańczuk opowiada, czy należy spodziewać się zaostrzenia wymogów w zakresie przejrzystości udzielania omawianego wsparcia. Dowiecie się również czy nastąpi dostosowanie pułapów pomocy udzielanej w formie pożyczek oraz gwarancji,

 

Film przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorców, którzy korzystają bądź planują skorzystać pomocy de minimis. Tak jak wspominaliśmy na początku, jest to forma bardzo popularne wśród przedsiębiorców, natomiast wiedza na jej temat jest niewystarczająca, a brak zrozumienia zasad udzielania tego wsparcia często prowadzi na przykład do przekroczenia limitów i związanych z tym sankcji.

 

Sprawdź również:

https://cridoteka.pl/sklep/ulgi-i-dotacje/rozliczanie-dotacji/jak-rozliczyc-dofinansowanie-archiwizacja-dokumentacji-projektowej/

https://cridoteka.pl/sklep/podatki/postepowania-podatkowe/skarga-do-sadu-administracyjnego-a-obowiazek-zaplaty-podatku/

https://crido.pl/blog-business/duze-zmiany-w-unijnych-zasadach-udzielania-pomocy-publicznej-dotkna-takze-najpopularniejszych-przeznaczen/

 

  • Pliki do pobrania
  • O autorze

Wykup kurs lub subskrypcję aby pobrać pliki

Łukasz Kościjańczuk

Łukasz Kościjańczuk

Partner w CRIDO
Łukasz jest partnerem w zespole Biznes i Innowacje w CRIDO.  Specjalizuje się w pozyskiwaniu...
Dowiedz się więcej