...

Ceny transferowe

538,00  brutto

Zasada ceny rynkowej - konsekwencje

Ten film pomaga zrozumieć istotę podstawowego pojęcia dla obszaru cen transferowych, jakim jest cena rynkowa. Prawidłowe zrozumienie istoty ceny rynkowej jest punktem wyjścia dla weryfikacji poprawności ustalania cen między podmiotami powiązanymi.

Definicja powiązań w przepisach dotyczących cen transferowych

Właściwe zrozumienie pojęcia podmioty powiązane jest podstawą dla wszelkich działań związanych z cenami transferowymi. Jest to zagadnienie kompleksowe, wymagające starannej analizy całokształtu relacji między danymi podmiotami. Film przybliża te kwestie.

Recharakteryzacja transakcji lub jej pominięcie

W tym filmie dowiesz się, w jakich okolicznościach może dojść do recharakteryzacji transakcji lub jej pominięcia przez organy podatkowe na podstawie ustawy o CIT.

Progi dokumentacyjne i ustalanie wartości transakcji

Przepisy zmieniają się od 1 stycznia 2023 roku. Wkrótce aktualizacja.

O obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych decydują ustalone przez ustawodawcę progi wartości transakcji. Film podpowiada, jak ustalać wartość poszczególnych transakcji na potrzeby przesądzenia o obowiązku dokumentacyjnym.

Polski Ład - Safe Harbour dla pożyczek

Film zawiera na końcu aktualizację treści o zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022.

W 2019 roku ustawodawca wprowadził możliwość stosowania uproszczonych zasad rozliczeń w transakcjach dotyczących pożyczki. Ważne jest poprawne rozumienie wymogów dotyczących możliwości zastosowania takiego uproszczenia, co umożliwia ten film.

Polski Ład - Safe Harbour dla usług

Film zawiera na końcu aktualizację treści o zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022.

Bezpieczna przystań (safe harbour) to struktura wprowadzona przez ustawodawcę w przypadku usług o niskiej wartości dodanej. Jeśli chcesz poznać zasady zastosowania tej struktury, zapraszamy na film.

Polski Ład - zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych

Film zawiera na końcu aktualizację treści o zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022.

Film opowiada, w jakiej sytuacji przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Ceny transferowe - transakcje rajowe od 2021 r.

Przepisy zmieniły się 1 stycznia 2023 r. Link do aktualizacji w opisie filmu.

Transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych wymagają szczególnej uwagi, gdyż związane są z nimi dodatkowe obowiązki w zakresie dokumentowania cen transferowych. Film wskazuje najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę w przypadku tego typu transakcji.

 

Informacja o cenach transferowych (TPR-C)

Film pokazuje czym jest informacja o cenach transferowych, a także kto, kiedy i w jaki sposób powinien ją raportować. W filmie omówione zostały również podstawowe elementy formularza TPR-C.

Procedury z zakresu cen transferowych. Ryzyko doszacowania/szansa na APA

Advanced Pricing Agreement (APA) wymaga uprzedniej analizy korzyści i ryzyk związanych z zastosowaniem takiego rozwiązania. Film przybliża zagadnienia, o których należy pamiętać podejmując decyzje o uzyskaniu APA.

Korekty cen transferowych na gruncie przepisów art. 11e Ustawy o CIT

Korekty cen transferowych to tematyka, która przysparza podatnikom wielu problemów. Bardzo ważnym jest zrozumienie zasad dokonywania korekt oraz ich konsekwencji. W filmie obie te kwestie zostaną omówione.

 

Wartości niematerialne trudne do wyceny - perspektywa cen transferowych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych przysparza szczególne trudności w zakresie cen transferowych. Film opowiada o specyfice takiej wyceny z uwzględnieniem wytycznych OECD.

Analizy porównawcze dla metody marży transakcyjnej netto (TNMM)

Kluczowym kryterium porównywalności dla analiz sporządzanych metodą TNMM jest przebieg transakcji w szczególnym jej rozumieniu. Jak podejść do tematu? W filmie zostanie to wyczerpująco omówione.

Metody weryfikacji cen transferowych - jak wybrać

Z filmu dowiesz się, jakie są dostępne metody weryfikacji cen transferowych i jak dokonać wyboru, a może być to sprawa kluczowa przy ewentualnym sporze z organami podatkowymi.

Ceny transferowe. Tematyka rajów podatkowych. Cz. I

Przepisy zmieniły się 1 stycznia 2023 roku. Link do aktualizacji w opisie filmu.

Film stanowi pierwszą część cyklu dotyczącego rajów podatkowych. W tej części kursu omówiona zostanie idea walki z rajami podatkowymi, a także przepisy obowiązujące od 2021 r.

Ceny transferowe. Projekt objaśnień - ewolucja podejścia MF. Cz. II

Przepisy zmieniły się 1 stycznia 2023 roku. Link do aktualizacji w opisie filmu.

Film to druga część cyklu na temat transakcji rajowych i pośrednich transakcji rajowych. Przybliża treść projektu objaśnień MF oraz ewolucję podejścia resortu do tych restrykcyjnych przepisów nakładających na podatników obowiązek uruchomienia machiny biurokratyczno-formalnej.

Ceny transferowe. Możliwe algorytmy działania. Cz. III

Przepisy zmieniły się 1 stycznia 2023 roku. Link do aktualizacji w opisie filmu.

Film to trzecia cyklu na temat transakcji rajowych i pośrednich transakcji rajowych. Jeśli chcesz poznać możliwe algorytmy działania i sposoby na operacyjne zarządzanie tematem, zapraszamy na film.

Pożyczki wewnątrzgrupowe. Analiza rynkowości - na co zwrócić uwagę?

Z filmu dowiesz się, jakie aspekty analiz cen transferowych są istotne dla pożyczek wewnątrzgrupowych. Taka wiedza pomoże nie tylko przy tworzeniu takich analiz, ale również przy ich weryfikacji.

Poręczenia wewnątrzgrupowe. Analiza rynkowości - na co zwrócić uwagę?

Film omawia transakcje finansowe, w szczególności poręczenia wewnątrzgrupowe. Dzięki nagraniu dowiesz się, jakie aspekty są szczególnie istotne w kwestii analiz cen transferowych.

Czego nauczysz się na tym kursie?

01.

Cena rynkowa

Wyjaśniamy kluczowe pojęcie dla weryfikacji cen transferowych, jakim jest cena rynkowa.

02.

Podmioty powiązane

Tematyka cen transferowych dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Kluczowe zatem jest prawidłowe rozpoznawanie powiązań między przedsiębiorcami.

 

03.

3. Dokumentowanie TP

Omówimy obowiązki związane z dokumentacją dl transkacji między podmiotomi powiązanymi.

04.

4. Transakcje pod specjalnym nadzorem

Przedstawimy sytuacje, w których dokumentowanie transakcji między podmiotami powiązanymi może przysparzać najwięcej problemów (m.in. transakcje rajowe lub dotyczące wartości niematerialnych).

Autorzy

Ewelina Stamblewska-Urbaniak
Ewelina Stamblewska-Urbaniak
Partner w CRIDO
Maciej Rupniewski
Maciej Rupniewski
Starszy menedżer w CRIDO
Magdalena Gajownik
Magdalena Gajownik
Starszy menedżer w CRIDO
Mateusz Jałkowski
Mateusz Jałkowski
Partner w CRIDO
Anna Wcisło
Anna Wcisło
Partner w CRIDO
Justyna Jóźwiak
Justyna Jóźwiak
Starszy menedżer w CRIDO
Jakub Daniluk
Jakub Daniluk
Menedżer w CRIDO
Adam Zbroiński
Adam Zbroiński
Menedżer w CRIDO
Michał Janowicz
Michał Janowicz
Menedżer w CRIDO

Zasada ceny rynkowej - konsekwencje

Ten film pomaga zrozumieć istotę podstawowego pojęcia dla obszaru cen transferowych, jakim jest cena rynkowa. Prawidłowe zrozumienie istoty ceny rynkowej jest punktem wyjścia dla weryfikacji poprawności ustalania cen między podmiotami powiązanymi.

Definicja powiązań w przepisach dotyczących cen transferowych

Właściwe zrozumienie pojęcia podmioty powiązane jest podstawą dla wszelkich działań związanych z cenami transferowymi. Jest to zagadnienie kompleksowe, wymagające starannej analizy całokształtu relacji między danymi podmiotami. Film przybliża te kwestie.

Recharakteryzacja transakcji lub jej pominięcie

W tym filmie dowiesz się, w jakich okolicznościach może dojść do recharakteryzacji transakcji lub jej pominięcia przez organy podatkowe na podstawie ustawy o CIT.

Progi dokumentacyjne i ustalanie wartości transakcji

Przepisy zmieniają się od 1 stycznia 2023 roku. Wkrótce aktualizacja.

O obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych decydują ustalone przez ustawodawcę progi wartości transakcji. Film podpowiada, jak ustalać wartość poszczególnych transakcji na potrzeby przesądzenia o obowiązku dokumentacyjnym.

Polski Ład - Safe Harbour dla pożyczek

Film zawiera na końcu aktualizację treści o zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022.

W 2019 roku ustawodawca wprowadził możliwość stosowania uproszczonych zasad rozliczeń w transakcjach dotyczących pożyczki. Ważne jest poprawne rozumienie wymogów dotyczących możliwości zastosowania takiego uproszczenia, co umożliwia ten film.

Polski Ład - Safe Harbour dla usług

Film zawiera na końcu aktualizację treści o zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022.

Bezpieczna przystań (safe harbour) to struktura wprowadzona przez ustawodawcę w przypadku usług o niskiej wartości dodanej. Jeśli chcesz poznać zasady zastosowania tej struktury, zapraszamy na film.

Polski Ład - zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych

Film zawiera na końcu aktualizację treści o zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022.

Film opowiada, w jakiej sytuacji przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Ceny transferowe - transakcje rajowe od 2021 r.

Przepisy zmieniły się 1 stycznia 2023 r. Link do aktualizacji w opisie filmu.

Transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych wymagają szczególnej uwagi, gdyż związane są z nimi dodatkowe obowiązki w zakresie dokumentowania cen transferowych. Film wskazuje najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę w przypadku tego typu transakcji.

 

Informacja o cenach transferowych (TPR-C)

Film pokazuje czym jest informacja o cenach transferowych, a także kto, kiedy i w jaki sposób powinien ją raportować. W filmie omówione zostały również podstawowe elementy formularza TPR-C.

Procedury z zakresu cen transferowych. Ryzyko doszacowania/szansa na APA

Advanced Pricing Agreement (APA) wymaga uprzedniej analizy korzyści i ryzyk związanych z zastosowaniem takiego rozwiązania. Film przybliża zagadnienia, o których należy pamiętać podejmując decyzje o uzyskaniu APA.

Korekty cen transferowych na gruncie przepisów art. 11e Ustawy o CIT

Korekty cen transferowych to tematyka, która przysparza podatnikom wielu problemów. Bardzo ważnym jest zrozumienie zasad dokonywania korekt oraz ich konsekwencji. W filmie obie te kwestie zostaną omówione.

 

Wartości niematerialne trudne do wyceny - perspektywa cen transferowych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych przysparza szczególne trudności w zakresie cen transferowych. Film opowiada o specyfice takiej wyceny z uwzględnieniem wytycznych OECD.

Analizy porównawcze dla metody marży transakcyjnej netto (TNMM)

Kluczowym kryterium porównywalności dla analiz sporządzanych metodą TNMM jest przebieg transakcji w szczególnym jej rozumieniu. Jak podejść do tematu? W filmie zostanie to wyczerpująco omówione.

Metody weryfikacji cen transferowych - jak wybrać

Z filmu dowiesz się, jakie są dostępne metody weryfikacji cen transferowych i jak dokonać wyboru, a może być to sprawa kluczowa przy ewentualnym sporze z organami podatkowymi.

Ceny transferowe. Tematyka rajów podatkowych. Cz. I

Przepisy zmieniły się 1 stycznia 2023 roku. Link do aktualizacji w opisie filmu.

Film stanowi pierwszą część cyklu dotyczącego rajów podatkowych. W tej części kursu omówiona zostanie idea walki z rajami podatkowymi, a także przepisy obowiązujące od 2021 r.

Ceny transferowe. Projekt objaśnień - ewolucja podejścia MF. Cz. II

Przepisy zmieniły się 1 stycznia 2023 roku. Link do aktualizacji w opisie filmu.

Film to druga część cyklu na temat transakcji rajowych i pośrednich transakcji rajowych. Przybliża treść projektu objaśnień MF oraz ewolucję podejścia resortu do tych restrykcyjnych przepisów nakładających na podatników obowiązek uruchomienia machiny biurokratyczno-formalnej.

Ceny transferowe. Możliwe algorytmy działania. Cz. III

Przepisy zmieniły się 1 stycznia 2023 roku. Link do aktualizacji w opisie filmu.

Film to trzecia cyklu na temat transakcji rajowych i pośrednich transakcji rajowych. Jeśli chcesz poznać możliwe algorytmy działania i sposoby na operacyjne zarządzanie tematem, zapraszamy na film.

Pożyczki wewnątrzgrupowe. Analiza rynkowości - na co zwrócić uwagę?

Z filmu dowiesz się, jakie aspekty analiz cen transferowych są istotne dla pożyczek wewnątrzgrupowych. Taka wiedza pomoże nie tylko przy tworzeniu takich analiz, ale również przy ich weryfikacji.

Poręczenia wewnątrzgrupowe. Analiza rynkowości - na co zwrócić uwagę?

Film omawia transakcje finansowe, w szczególności poręczenia wewnątrzgrupowe. Dzięki nagraniu dowiesz się, jakie aspekty są szczególnie istotne w kwestii analiz cen transferowych.