...

Ceny transferowe

538,00  brutto

Cena rynkowa - zasada i konsekwencje

Ten film pomaga zrozumieć istotę podstawowego pojęcia dla obszaru cen transferowych, jakim jest cena rynkowa. Prawidłowe zrozumienie istoty ceny rynkowej jest punktem wyjścia dla weryfikacji poprawności ustalania cen między podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe - powiązania w przepisach dotyczących TP

Właściwe zrozumienie pojęcia podmiotów powiązanych jest podstawą dla wszelkich działań związanych z cenami transferowymi. Jest to zagadnienie kompleksowe, wymagające starannej analizy całokształtu relacji między danymi podmiotami. Film przybliża te kwestie.

Recharakteryzacja transakcji lub jej pominięcie

W tym filmie dowiesz się, w jakich okolicznościach może dojść do recharakteryzacji transakcji lub jej pominięcia przez organy podatkowe na podstawie ustawy o CIT.

Progi dokumentacyjne i ustalanie wartości transakcji

O obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych decydują ustalone przez ustawodawcę progi wartości transakcji. Film podpowiada, jak ustalać wartość poszczególnych transakcji na potrzeby przesądzenia o obowiązku dokumentacyjnym.

Safe Harbour dla usług

Film zawiera na końcu aktualizację treści o zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022.

Bezpieczna przystań (safe harbour) to struktura wprowadzona przez ustawodawcę w przypadku usług o niskiej wartości dodanej. Jeśli chcesz poznać zasady zastosowania tej struktury, zapraszamy na film.

Polski Ład - zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych

Film zawiera na końcu aktualizację treści o zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022.

Film opowiada, w jakiej sytuacji przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Informacja o cenach transferowych (TPR-C) - raportowanie za 2020 rok

Film pokazuje czym jest informacja o cenach transferowych, a także kto, kiedy i w jaki sposób powinien ją raportować. W filmie omówione zostały również podstawowe elementy formularza TPR-C.

Film dotyczy raportowania za rok 2020.

Procedury z zakresu cen transferowych. Ryzyko doszacowania/szansa na APA

Advanced Pricing Agreement (APA) wymaga uprzedniej analizy korzyści i ryzyk związanych z zastosowaniem takiego rozwiązania. Film przybliża zagadnienia, o których należy pamiętać podejmując decyzje o uzyskaniu APA.

Korekty cen transferowych na gruncie CIT

Korekty cen transferowych to tematyka, która przysparza podatnikom wielu problemów. Bardzo ważnym jest zrozumienie zasad dokonywania korekt oraz ich konsekwencji. W filmie obie te kwestie zostaną omówione.

 

Trudne do wyceny wartości niematerialne - perspektywa cen transferowych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych przysparza szczególne trudności w zakresie cen transferowych. Film opowiada o specyfice takiej wyceny z uwzględnieniem wytycznych OECD.

TNMM - Analizy porównawcze dla tej metody

Kluczowym kryterium porównywalności dla analiz sporządzanych metodą TNMM jest przebieg transakcji w szczególnym jej rozumieniu. Jak podejść do tematu? W filmie zostanie to wyczerpująco omówione.

Metody weryfikacji cen transferowych - jak wybrać

Z filmu dowiesz się, jakie są dostępne metody weryfikacji cen transferowych i jak dokonać wyboru, a może być to sprawa kluczowa przy ewentualnym sporze z organami podatkowymi.

Pożyczki wewnątrzgrupowe. Analiza rynkowości - na co zwrócić uwagę?

Z filmu dowiesz się, jakie aspekty analiz cen transferowych są istotne dla pożyczek wewnątrzgrupowych. Taka wiedza pomoże nie tylko przy tworzeniu takich analiz, ale również przy ich weryfikacji.

Poręczenia wewnątrzgrupowe. Analiza rynkowości - na co zwrócić uwagę?

Film omawia transakcje finansowe, w szczególności poręczenia wewnątrzgrupowe. Dzięki nagraniu dowiesz się, jakie aspekty są szczególnie istotne w kwestii analiz cen transferowych.

Restrukturyzacja, reorganizacja, relokacja a ceny transferowe

Czy zawsze trzeba myśleć o restrukturyzacji, reorganizacji i relokacji w firmie w perspektywie cen transferowych? Co się z tym wiąże? Jakich obowiązków należy dopełnić w takiej sytuacji? Zapraszamy na film.

Safe Harbour dla transakcji finansowych

Film przybliża temat transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi. W szczególnym uproszczeniu dla tych transakcji, które zostały wprowadzone w 2019 roku. Safe Harbour to przywilej, który pozwala pod pewnymi warunkami m.in. na nieprzygotowywanie dokumentacji cen transferowych, a także analiz cen transferowych. To nie jedyne korzyści wynikające z Safe Harbour. Zapraszamy!

Film zawiera aktualizację treści o zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022.

Dodatkowo, aktualizacje przepisów nastąpiły ze skutkiem od 1 stycznia 2023 oraz od 1 stycznia 2024 w odniesieniu do minimalnego i maksymalnego poziomu marży. Poniżej załączamy treść Obwieszczeń Ministra Finansów, które wprowadzają te poziomy marży odpowiednio dla 2023 i 2024 roku. 

Raje podatkowe. Obowiązki z zakresu cen transferowych od 2023 roku

Obowiązki dokumentacyjne w zakresie transakcji z podmiotami funkcjonującymi na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową to nie jest wcale egzotyczny temat.  Przepisy dotyczące transakcji rajowych zmieniły się od 1 stycznia 2023 - film omawia różnice w przepisach obecnych i wcześniejszych.

Czego nauczysz się na tym kursie?

01.

Cena rynkowa

Wyjaśniamy kluczowe pojęcie dla weryfikacji cen transferowych, jakim jest cena rynkowa.

02.

Podmioty powiązane

Tematyka cen transferowych dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Kluczowe zatem jest prawidłowe rozpoznawanie powiązań między przedsiębiorcami.

 

03.

3. Dokumentowanie TP

Omówimy obowiązki związane z dokumentacją dl transkacji między podmiotomi powiązanymi.

04.

4. Transakcje pod specjalnym nadzorem

Przedstawimy sytuacje, w których dokumentowanie transakcji między podmiotami powiązanymi może przysparzać najwięcej problemów (m.in. transakcje rajowe lub dotyczące wartości niematerialnych).

Autorzy

Ewelina Stamblewska-Urbaniak
Ewelina Stamblewska-Urbaniak
Partner w CRIDO
Maciej Rupniewski
Maciej Rupniewski
Partner w CRIDO
Magdalena Gajownik
Magdalena Gajownik
Starszy menedżer w CRIDO
Mateusz Jałkowski
Mateusz Jałkowski
Partner w CRIDO
Anna Wcisło
Anna Wcisło
Partner w CRIDO
Justyna Jóźwiak
Justyna Jóźwiak
Starszy menedżer w CRIDO
Jakub Daniluk
Jakub Daniluk
Menedżer w CRIDO
Adam Zbroiński
Adam Zbroiński
Menedżer w CRIDO
Michał Janowicz
Michał Janowicz
Menedżer w CRIDO

Cena rynkowa - zasada i konsekwencje

Ten film pomaga zrozumieć istotę podstawowego pojęcia dla obszaru cen transferowych, jakim jest cena rynkowa. Prawidłowe zrozumienie istoty ceny rynkowej jest punktem wyjścia dla weryfikacji poprawności ustalania cen między podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe - powiązania w przepisach dotyczących TP

Właściwe zrozumienie pojęcia podmiotów powiązanych jest podstawą dla wszelkich działań związanych z cenami transferowymi. Jest to zagadnienie kompleksowe, wymagające starannej analizy całokształtu relacji między danymi podmiotami. Film przybliża te kwestie.

Recharakteryzacja transakcji lub jej pominięcie

W tym filmie dowiesz się, w jakich okolicznościach może dojść do recharakteryzacji transakcji lub jej pominięcia przez organy podatkowe na podstawie ustawy o CIT.

Progi dokumentacyjne i ustalanie wartości transakcji

O obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych decydują ustalone przez ustawodawcę progi wartości transakcji. Film podpowiada, jak ustalać wartość poszczególnych transakcji na potrzeby przesądzenia o obowiązku dokumentacyjnym.

Safe Harbour dla usług

Film zawiera na końcu aktualizację treści o zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022.

Bezpieczna przystań (safe harbour) to struktura wprowadzona przez ustawodawcę w przypadku usług o niskiej wartości dodanej. Jeśli chcesz poznać zasady zastosowania tej struktury, zapraszamy na film.

Polski Ład - zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych

Film zawiera na końcu aktualizację treści o zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022.

Film opowiada, w jakiej sytuacji przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Informacja o cenach transferowych (TPR-C) - raportowanie za 2020 rok

Film pokazuje czym jest informacja o cenach transferowych, a także kto, kiedy i w jaki sposób powinien ją raportować. W filmie omówione zostały również podstawowe elementy formularza TPR-C.

Film dotyczy raportowania za rok 2020.

Procedury z zakresu cen transferowych. Ryzyko doszacowania/szansa na APA

Advanced Pricing Agreement (APA) wymaga uprzedniej analizy korzyści i ryzyk związanych z zastosowaniem takiego rozwiązania. Film przybliża zagadnienia, o których należy pamiętać podejmując decyzje o uzyskaniu APA.

Korekty cen transferowych na gruncie CIT

Korekty cen transferowych to tematyka, która przysparza podatnikom wielu problemów. Bardzo ważnym jest zrozumienie zasad dokonywania korekt oraz ich konsekwencji. W filmie obie te kwestie zostaną omówione.

 

Trudne do wyceny wartości niematerialne - perspektywa cen transferowych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych przysparza szczególne trudności w zakresie cen transferowych. Film opowiada o specyfice takiej wyceny z uwzględnieniem wytycznych OECD.

TNMM - Analizy porównawcze dla tej metody

Kluczowym kryterium porównywalności dla analiz sporządzanych metodą TNMM jest przebieg transakcji w szczególnym jej rozumieniu. Jak podejść do tematu? W filmie zostanie to wyczerpująco omówione.

Metody weryfikacji cen transferowych - jak wybrać

Z filmu dowiesz się, jakie są dostępne metody weryfikacji cen transferowych i jak dokonać wyboru, a może być to sprawa kluczowa przy ewentualnym sporze z organami podatkowymi.

Pożyczki wewnątrzgrupowe. Analiza rynkowości - na co zwrócić uwagę?

Z filmu dowiesz się, jakie aspekty analiz cen transferowych są istotne dla pożyczek wewnątrzgrupowych. Taka wiedza pomoże nie tylko przy tworzeniu takich analiz, ale również przy ich weryfikacji.

Poręczenia wewnątrzgrupowe. Analiza rynkowości - na co zwrócić uwagę?

Film omawia transakcje finansowe, w szczególności poręczenia wewnątrzgrupowe. Dzięki nagraniu dowiesz się, jakie aspekty są szczególnie istotne w kwestii analiz cen transferowych.

Restrukturyzacja, reorganizacja, relokacja a ceny transferowe

Czy zawsze trzeba myśleć o restrukturyzacji, reorganizacji i relokacji w firmie w perspektywie cen transferowych? Co się z tym wiąże? Jakich obowiązków należy dopełnić w takiej sytuacji? Zapraszamy na film.

Safe Harbour dla transakcji finansowych

Film przybliża temat transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi. W szczególnym uproszczeniu dla tych transakcji, które zostały wprowadzone w 2019 roku. Safe Harbour to przywilej, który pozwala pod pewnymi warunkami m.in. na nieprzygotowywanie dokumentacji cen transferowych, a także analiz cen transferowych. To nie jedyne korzyści wynikające z Safe Harbour. Zapraszamy!

Film zawiera aktualizację treści o zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022.

Dodatkowo, aktualizacje przepisów nastąpiły ze skutkiem od 1 stycznia 2023 oraz od 1 stycznia 2024 w odniesieniu do minimalnego i maksymalnego poziomu marży. Poniżej załączamy treść Obwieszczeń Ministra Finansów, które wprowadzają te poziomy marży odpowiednio dla 2023 i 2024 roku. 

Raje podatkowe. Obowiązki z zakresu cen transferowych od 2023 roku

Obowiązki dokumentacyjne w zakresie transakcji z podmiotami funkcjonującymi na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową to nie jest wcale egzotyczny temat.  Przepisy dotyczące transakcji rajowych zmieniły się od 1 stycznia 2023 - film omawia różnice w przepisach obecnych i wcześniejszych.

Płatność miesięczna Płatność roczna ZAOSZCZĘDŹ 10%
Nielimitowany dostęp do treści cyfrowych i szkoleń on-line na żywo dla 1 osoby
Subskrypcja elastyczna na 12 miesięcy, możliwość anulowania w dowolnym miesiącu
Jednorazowa płatność za 12 miesięcy
miesiąc za
rok za
249 zł
2689,20 zł
2988 zł OSZCZĘDZASZ 298,8 ZŁ
Korzyści
 • Platforma 24/7 dla jednej osoby
 • Dostęp do wszystkich nagrań (ponad 500 filmów, kursów, szkoleń)
 • Dostęp do wszystkich szkoleń on-line na żywo
 • Możliwość zdobywania bezpłatnych certyfikatów do obejrzanych szkoleń
 • Rabat 30% na pozostałe produkty np. szkolenia stacjonarne, konsultacje itp.
 • Dodatkowe materiały do pobrania bezpłatnie np. prezentacje
Korzyści
 • Platforma 24/7 dla jednej osoby
 • Dostęp do wszystkich nagrań (ponad 500 filmów, kursów, szkoleń)
 • Dostęp do wszystkich szkoleń on-line na żywo
 • Możliwość zdobywania bezpłatnych certyfikatów do obejrzanych szkoleń
 • Rabat 30% na pozostałe produkty np. szkolenia stacjonarne, konsultacje itp.
 • Dodatkowe materiały do pobrania bezpłatnie np. prezentacje
Nielimitowany dostęp do treści cyfrowych i szkoleń on-line na żywo dla 10 osób
Subskrypcja elastyczna na 12 miesięcy, możliwość anulowania w dowolnym miesiącu
Jednorazowa płatność za 12 miesięcy
miesiąc za
rok za
825 zł
8910 zł
9900 zł OSZCZĘDZASZ 990 ZŁ
Korzyści
 • Platforma 24/7 dla zespołu do 10 osób
 • Dostęp do wszystkich nagrań (ponad 500 filmów, kursów, szkoleń)
 • Dostęp do wszystkich szkoleń on-line na żywo
 • Możliwość zdobywania bezpłatnych certyfikatów do obejrzanych szkoleń
 • Rabat 30% na pozostałe produkty np. szkolenia stacjonarne, konsultacje itp.
 • Dodatkowe materiały do pobrania bezpłatnie np. prezentacje
Korzyści
 • Platforma 24/7 dla zespołu do 10 osób
 • Dostęp do wszystkich nagrań (ponad 500 filmów, kursów, szkoleń)
 • Dostęp do wszystkich szkoleń on-line na żywo
 • Możliwość zdobywania bezpłatnych certyfikatów do obejrzanych szkoleń
 • Rabat 30% na pozostałe produkty np. szkolenia stacjonarne, konsultacje itp.
 • Dodatkowe materiały do pobrania bezpłatnie np. prezentacje