...
Mateusz Jałkowski

Mateusz Jałkowski

Partner w CRIDO

Mateusz, partner w Dziale Transfer Pricing w Crido, jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Zajmuje się wsparciem w przygotowaniu oraz implementacją efektywnych biznesowo reorganizacji łańcucha dostaw, zarządzaniem ryzykiem cen transferowych, wyceną rynkowego poziomu obciążeń związanych z transakcjami towarowymi, usługowymi, finansowymi i wartościami niematerialnymi.  Mateusz specjalizuje się również w kontrolach i postępowaniach związanych z cenami transferowymi, przygotowaniach dokumentacji cen transferowych oraz dokumentacji obronnych wspierających rynkowość transakcji. Brał udział w zawieraniu uprzednich porozumień cenowych z Ministrem Finansów / Szefem KAS.