...

Koszty kwalifikowane od 1 stycznia 2023 roku

Koszty kwalifikowane od 1 stycznia 2023 uległy niewielkim, ale istotnym zmianom. Warto wiedzieć więcej na ten temat, aczkolwiek zmiany nie dotyczą podmiotów, które działają na podstawie decyzji o wsparciu wydanej przed 1 stycznia 2023 roku. Zapraszamy na film.

Data dodania
Data dodania: 05.05.2023
Czas trwania
Czas trwania filmu: 7 min 42 s
Kupując ten produkt zyskujesz:
  • Praktyczna wiedza od ekspertów. Unikasz błędów i poznajesz sprawdzone rozwiązania.

  • Zawsze aktualne informacje. Jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami.

  • Certyfikaty ukończonych szkoleń. Pokazujesz umiejętności i rozwijasz karierę.

  • Dzielenie się wiedzą. Budujesz know how i wartość Zespołu.

  • Powiadomienia, dostęp z dowolnego urządzenia. Oszczędzasz czas i uczysz się w wygodny sposób.

Autor: Mariusz Wcisło
Menedżer w CRIDO
Mariusz Wcisło

Jednym z podstawowych pojęć w przypadku inwestycji strefowych są koszty kwalifikowane inwestycji. Zarówno w przypadku inwestycji na terenie sse, jak i w ramach programu PSI, na podstawie tych kosztów obliczamy pulę zwolnienia podatkowego. Wysokość ulgi podatkowej bowiem jest iloczynem kosztów kwalifikowanych inwestycji i tzw. intensywności pomocy publicznej. Właściwe rozumienie zatem tego pojęcia jest kluczowe dla prawidłowego obliczenia wysokości zwolnienia podatkowego przysługującego przedsiębiorcy. Jest również ważne dla weryfikacji czy przedsiębiorca spełnił warunek zezwolenia/decyzji dotyczący wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

Mariusz Wcisło, menedżer Crido w Dziale Biznes i Innowacje, przedstawia zmiany wprowadzone w przepisach dotyczące kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

Koszty kwalifikowane inwestycji – moment zaliczenia

 

Od wielu lat trwa dyskusja na temat momentu zaliczania do kosztów kwalifikowanych wydatków na środki trwałe. Moment poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji ma znaczenie dla weryfikacji, czy inwestor spełnił warunki zezwolenia/decyzji o wsparciu. Koszty te są też podstawą do obliczenia puli zwolnienia podatkowego.

 

Organy podatkowe od dłuższego czasu uznają, że przedsiębiorcy ponoszą koszty kwalifikowane inwestycji dopiero w momencie całkowitej zapłaty za środek trwały. Dodatkowo wymagają, aby środek trwały został oddany do używania. Oddanie do używania jest jednoznaczne z wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych. Zarówno podatnicy jak i większość sądów nie zgadza się z tym podejściem, uznając, że ponieśli koszty kwalifikowane inwestycji w momencie zapłaty nawet częściowej. Nie znajdywali oni dotychczas podstaw do takiego stanowiska w przepisach prawa. W 2023 r. ustawodawca zmienił regulacje dotyczące rozpoznawania kosztów kwalifikowanych inwestycji. Mariusz Wcisło tłumaczy, jak rozumieć wagę tej zmiany. Dowiecie się, czy zmiana ma charakter kosmetyczny, czy też stanowi przełom w podejściu do problemu momentu poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

Koszty związane z leasingiem

 

W 2023 r.  wprowadzono zmianę dotyczącą traktowania jako kosztów kwalifikowanych inwestycji wydatków na leasing finansowy. Wiąże się ona z możliwością kwalifikowania do kategorii kosztów kwalifikowanych inwestycji wydatków na leasing związany z używanym środkiem trwałym. Żeby zrozumieć, na czym polega zmiana i jakie niesie w sobie konsekwencje dla podatników – obejrzycie film.

 

O tych i innych drobniejszych zmianach dotyczących pojęcia kosztów kwalifikowanych inwestycji opowiada Mariusz Wcisło, a powinni go posłuchać przede wszystkim inwestorzy planujący nowe projekty w ramach programu PSI.

 

Sprawdź również:

 

https://crido.pl/blog-business/male-wielkie-zmiany-w-polskiej-strefie-inwestycji/

https://cridoteka.pl/sklep/ulgi-i-dotacje/ulgi-podatkowe/zasady-prowadzenia-dzialalnosci-na-terenie-sse-w-ramach-psi-ciekawe-interpretacje-i-orzeczenia/

Pliki do pobrania Wykup kurs lub subskrypcję aby pobrać pliki
Dostęp do Koszty kwalifikowane od 1 stycznia 2023 roku
29,90  brutto
Dostęp do 545 nagrań
od 249 zł /miesiąc
brutto
Mariusz Wcisło
O autorze

Mariusz Wcisło

Menedżer w CRIDO
Mariusz zajmuje się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem różnych form pomocy publicznej, a w szczególności zwolnienia podatkowego w ramach SSE oraz Polskiej Strefy Inwestycji.  Na swoim koncie ma dziesiątki zrealizowanych i zakończonych sukcesem...
Dowiedz się więcej