...
Data dodania: 03.11.2022
Czas trwania filmu: 19 min 27 s

Filantropia – czym była, a czym jest

Zaloguj się i obejrzyj bezpłatnie materiał

0.00 zł zamiast 0,00  brutto

Zobacz
Filantropia – czym była, a czym jest

Filantropia to słowo wywodzące się z greki oznaczające „kochający ludzkość”. Już w starożytności ludzie rozumieli znaczenie pomocy bliźniemu, co przejawiało się różnymi formami wsparcia dla potrzebujących. To głęboko zakorzenione przekonanie o wartości pomagania innym przetrwało wieki i jest obecne także w dzisiejszym świecie biznesu. Gdyby prześledzić historię świata jasne jest, że ludzie pomagali sobie zawsze. Warto jednak wiedzieć, że podejście do filantropii zmieniało się znacząco na przestrzeni wieków. Wybuch wojny w Ukrainie również wiele nauczył nas, jak społeczeństwo, ale wpłynął także na podejście do działań charytatywnych w biznesie.

 

Zapraszamy do posłuchania ciekawej rozmowy na temat filantropii w firmie, którą przeprowadziła Anna Strzelecka, partnerka w CRIDO z Anną Grąbczewską, prezeską Fundacji CRIDO.

Filantropia w świecie biznesu

 

Filantropia, jako zjawisko społeczne, ma swoje korzenie w historii ludzkości. Jednak jej obecność w świecie biznesu zyskała na znaczeniu dopiero w ostatnich dekadach.

 

W filmie znajdziecie nawiązanie do postaci Stanisława Wokulskiego z powieści „Lalka” Bolesława Prusa. To XIX-wieczny przedsiębiorca, który, mimo aspiracji do wyższych sfer i dążenia do bogactwa, wykazywał się także głęboko zakorzenionym poczuciem odpowiedzialności społecznej. Wokulski, jako filantrop, stał się symbolem osoby, która rozumiała, że sukces finansowy idzie w parze z odpowiedzialnością za społeczeństwo.

 

Rozmowa Anny Strzeleckiej i Anny Grąbczewskiej to jednak przede wszystkim rozważania na temat tego, dlaczego firmy angażują się społecznie i jaka wynika z tego wartość, nie tylko dla tych, którym pomagają, ale także dla samych organizacji niosących pomoc.

 

Współczesna filantropia w biznesie odzwierciedla bowiem przekonanie, że firmy mają moc wpływania pozytywnie na swoje otoczenie. Poprzez zaangażowanie w różne inicjatywy społeczne, przedsiębiorstwa mogą przyczyniać się do rozwoju i dobrobytu społeczności, w których działają. Takie działania budują zaufanie i lojalność klientów, przyciągają talenty. Są także inwestycją w reputację firmy jako społecznie odpowiedzialnego biznesu.

 

Podsumowanie

 

Filantropia w biznesie jest więc nie tylko wyrazem dobroczynności. Jest także strategicznym elementem budowania silnej marki i stabilnego biznesu. W dobie globalnych wyzwań, takich jak nierówności społeczne, zmiany klimatyczne czy pandemie, rola firm w kształtowaniu lepszego jutra jest coraz bardziej widoczna i ceniona. W ten sposób, filantropia staje się kluczowym składnikiem długoterminowej strategii biznesowej.  Łączy sukces finansowy z realnym wkładem w społeczeństwo.

 

Ostatecznie, współczesna filantropia w biznesie to znacznie więcej niż chwilowe akcje dobroczynne. To raczej ciągłe zaangażowanie w kreowanie lepszego świata, zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń.

 

Zapraszamy na film, którym stanowić może cenne źródło inspiracji.

 

Sprawdź również:

Program FENG

Ekologia w biznesie

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Podatki i prawo w służbie dobroczynności

 

 

 

  • O autorze
Anna_Grąbczewska

Anna Grąbczewska

Prezeska Fundacji CRIDO. Warto pomagać.
Anna od września 2022 roku buduje Fundację CRIDO. Od 15 lat związana jest z sektorem organizacji...
Dowiedz się więcej
Anna Strzelecka

Anna Strzelecka

Partner w CRIDO
Anna, partner w dziale Szkoleń w Crido, jest licencjonowanym doradcą podatkowym z wieloletnim...
Dowiedz się więcej