...

IFT – informacja o płatnościach podlegających podatkowi u źródła

Informacja IFT to informacja o wypłatach dokonywanych na rzecz podmiotów zagranicznych. Z filmu dowiesz, czym jest IFT, w jakich przypadkach należy złożyć ten formularz i jakie w jego zakresie obowiązują terminy.

Data dodania
Data dodania: 23.01.2023
Czas trwania
Czas trwania filmu: 12 min 18 s
Kupując ten produkt zyskujesz:
  • Praktyczna wiedza od ekspertów. Unikasz błędów i poznajesz sprawdzone rozwiązania.

  • Zawsze aktualne informacje. Jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami.

  • Certyfikaty ukończonych szkoleń. Pokazujesz umiejętności i rozwijasz karierę.

  • Dzielenie się wiedzą. Budujesz know how i wartość Zespołu.

  • Powiadomienia, dostęp z dowolnego urządzenia. Oszczędzasz czas i uczysz się w wygodny sposób.

Informacja IFT
Autor: Tomasz Koterbski
Starszy menedżer CRIDO
Tomasz Koterbski

IFT to informacja sporządzana w związku z wypłatami zagranicę różnego rodzaju wynagrodzeń. Dotyczy wynagrodzeń wypłacanych na rzecz podmiotów niemających w Polsce siedziby lub zarządu lub miejsca zamieszkania. Informacja ta zawiera dane dotyczące wysokości należnego podatku u źródła (po angielsku withholding tax). Podatek u źródła sprawia wielu podatnikom sporo problemów. Dla prawidłowego określenia jego wysokości potrzebna jest bowiem często wiedza nie tylko z zakresu polskiego prawa podatkowego, ale również z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. W konsekwencji wypełnienie IFT wymaga dużo większej wiedzy niż przeciętnie stosowana w przypadku rozliczeń podatkowych.

 

Tomasz Koterbski menedżer Crido i jednocześnie ekspert w zakresie zagadnień związanych z podatkiem u źródła przedstawia zatem w niniejszym filmie rodzaje informacji IFT oraz sposób jej wypełniania.

 

Podmioty zobowiązane do wypełniania IFT

 

Z filmu dowiecie się, którzy przedsiębiorcy powinni wypełniać omawianą informację. Obowiązek wypełniania tej informacji wiąże się z wypłacaniem zagranicznym kontrahentom wynagrodzenia z tytułu określonych płatności. Tomasz Koterbski tłumaczy, czy takie płatności jak odsetki, dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, prawa własności intelektualnej czy usługi niematerialne powodują obowiązek w zakresie podatku u źródła i w konsekwencji konieczność wypełniania IFT.

 

Dane zawarte w informacji

Z filmu dowiecie się również, jakie dane należy podać w informacji IFT. Tomasz Koterbski przechodzi przez poszczególne najważniejsze pozycje omawianej informacji i tłumaczy co należy w nich wpisywać.

 

IFT a CIT-10Z

 

W filmie omawiamy również znaczenie deklaracji CIT-10Z. Tłumaczymy, jaki jest stosunek pomiędzy informacją IFT a deklaracją CIT-10Z.

 

Terminy i forma

 

Tomasz Koterbski przedstawia informacje na temat terminów składania IFT, a także formę składania i opowiada o zasadach właściwości urzędu skarbowego w tym zakresie.

 

Pozostałe kwestie

 

Płatności dla kontrahentów zagranicznych są przeważnie wypłacane w walucie obcej. Przy wypełnianiu informacji będącej tematem tego filmu musimy zatem znać zasady przeliczania płatności zagranicznych na złotówki. Tomasz Koterbski tłumaczy,  jak należy przeliczać kwoty w walutach obcych.

 

Film polecany wszystkim, którzy są zobowiązani do składania wspomnianych informacji IFT.

 

Sprawdź również:

 

https://cridoteka.pl/sklep/podatki/wht/podatek-u-zrodla-kompleksowo-nagranie-szkolenia/

https://crido.pl/blog-taxes/zmiany-w-podatku-u-zrodla-coraz-blizej/

Pliki do pobrania Wykup kurs lub subskrypcję aby pobrać pliki
Dostęp do IFT – informacja o płatnościach podlegających podatkowi u źródła
29,90  brutto
Dostęp do 545 nagrań
od 249 zł /miesiąc
brutto
Tomasz Koterbski
O autorze

Tomasz Koterbski

Starszy menedżer CRIDO
Tomasz, starszy menedżer w Dziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w CRIDO, jest licencjonowanym doradcą podatkowym i radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od...
Dowiedz się więcej