...

Honorarium autorskie w umowie o pracę – aspekty praktyczne

Honorarium autorskie występuje w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od dawna. Konkretne elementy są niezmienne i warto je znać, by zabezpieczyć pozycję spółki jako płatnika, ale także pracownika, który będzie uczestnikiem takiej struktury. Zapraszamy na film.

Data dodania
Data dodania: 05.10.2022
Czas trwania
Czas trwania filmu: 16 min 6 s
Kupując ten produkt zyskujesz:
  • Praktyczna wiedza od ekspertów. Unikasz błędów i poznajesz sprawdzone rozwiązania.

  • Zawsze aktualne informacje. Jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami.

  • Certyfikaty ukończonych szkoleń. Pokazujesz umiejętności i rozwijasz karierę.

  • Dzielenie się wiedzą. Budujesz know how i wartość Zespołu.

  • Powiadomienia, dostęp z dowolnego urządzenia. Oszczędzasz czas i uczysz się w wygodny sposób.

Honorarium autorskie w umowie o pracę - praktyka
Autor: Agnieszka Piątek
Starszy konsultant w CRIDO
Agnieszka Piątek

Honorarium autorskie w umowie o pracę to jeden ze sposobów skorzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Rozwiązanie to, czyli wprowadzanie zapisów o honorarium do umowy o pracę, jest bardzo rozpowszechnioną praktyką wśród pracodawców. Jednocześnie jest to temat, który od czasu do czasu organy podatkowe dokładnie kontrolują i zdarza się, że kwestionują to prawo do korzystania z podwyższonych kosztów.

 

Agnieszka Piątek, ekspertka CRIDO, w zakresie podatków osobistych przedstawia w filmie zasady bezpiecznego rozpoznawania podwyższonych kosztów wynikających z uznania części lub całości pracy za twórczą.

 

Honorarium autorskie w umowie o pracę – działalność twórcza

 

Agnieszka Piątek wyjaśnia, czy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera postanowienia dotyczące katalogu działalności twórczej, z którą może być związane honorarium autorskie zawarte w umowie o pracę. Następnie przedstawia przykłady takiej działalności, wskazując, które najczęściej wiązane są przez pracodawców z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów.

 

Podstawowe pojęcia z zakresu podwyższonych kosztów przy honorariach autorskich

 

Agnieszka Piątek przypomina najważniejsze pojęcia z zakresu zagadnień związanych z honorarium autorskim. Przypomina zatem, jak należy rozumieć utwór lub działalność twórczą. Analizuje konieczne dla skorzystania z obniżonych kosztów zmiany w umowie o pracę. Wreszcie przypomina, jakie obowiązki wiążą się z odpowiednią ewidencją przenoszenia praw autorskich. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w filmie Agnieszki Piątek pod tytułem „Honorarium autorskie w umowie o pracę”.

 

Aspekty praktyczne

 

W filmie znajdziecie informacje dotyczące praktycznych aspektów rozpoznawania działalności twórczej przy określonym charakterze pracy w celu rozpoznania honorarium autorskiego. Agnieszka Piątek przedstawia przykładowe interpretacje organów skarbowych analizujące elementy w przypadku takich działalności, jak prace programistyczne czy literatura. Zapoznacie się też ze stanowiskiem ministra finansów wyrażonym w interpretacji na temat ustalania wartości honorarium autorskiego. Agnieszka Piątek omawia też stanowisko organów skarbowych wyrażone w interpretacji indywidualnej na temat wypełniania honorarium autorskiego.

 

Film polecamy wszystkim pracodawcom i pracownikom, którzy zdecydowali się na umieszczenie regulacji dotyczących honorarium autorskiego w umowie o pracę.

 

Sprawdź również:

https://crido.pl/blog-taxes/konsekwencje-zmiany-wynagrodzenia-minimalnego/

https://cridoteka.pl/sklep/podatki/pit/czy-influencer-placi-pit/

 

Pliki do pobrania Wykup kurs lub subskrypcję aby pobrać pliki
Dostęp do Honorarium autorskie w umowie o pracę – aspekty praktyczne
29,90  brutto
Dostęp do 545 nagrań
od 249 zł /miesiąc
brutto
Agnieszka Piątek
O autorze

Agnieszka Piątek

Starszy konsultant w CRIDO
Agnieszka, starszy konsultant w Dziale Human Advisory Services w Crido, wspiera klientów w zakresie podatków osobistych, ubezpieczeń społecznych, we wdrażaniu struktur zatrudnienia dla pracowników twórczych, alternatywnych struktur współpracy dla...
Dowiedz się więcej