...
Data dodania: 25.10.2022
Czas trwania filmu: 6 min 29 s

Amortyzacja bilansowa a podatkowa – różnice

Wykup film lub subskrypcję aby obejrzeć pełne wideo

14,90  brutto

Amortyzacja bilansowa a podatkowa – różnice

Amortyzacja bilansowa a podatkowa to temat filmu w Pogotowiu Księgowym, czyli części Cridoteki, w której zamieściliśmy materiały na temat najczęstszych problemów życia codziennego księgowych.

 

Odpisy amortyzacyjne to koszty związane ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja jest kosztem, który nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych. W naszym filmie przedstawiamy różnicę pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową, czyli sposobami dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb bilansowych i podatkowych.

 

Podstawy prawne

 

Z filmu dowiecie się, jakie są podstawy prawne dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb rozliczeń podatkowych, a jakie dla ujęcia ich w bilansie.

Amortyzacja bilansowa a podatkowa – okresy

 

W naszym filmie przedstawiamy informacje dotyczące okresu dokonywania amortyzacji bilansowej i podatkowej. Wskazujemy na różnicę w tym zakresie pomiędzy tymi dwoma reżimami. Porównujemy okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych w różnych sytuacjach. Zaczynamy od przypadku, kiedy okres amortyzacji bilansowej jest taki sam jak okres amortyzacji podatkowej. Z filmu dowiecie się, w przypadku jakich podmiotów jest to możliwe.

 

Następnie omawiamy sytuację, kiedy amortyzacja bilansowa dokonuje się szybciej niż amortyzacja podatkowa. Taka różnica zachodzi najczęściej w pewnych sytuacjach w firmach produkcyjnych. W filmie tłumaczymy, jakie to sytuacje. Odpowiadamy na pytanie, czy w takiej sytuacji należy prowadzić odrębne ewidencje dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.

 

Z filmu dowiecie się też, że możliwa jest sytuacja, kiedy okres amortyzacji podatkowej jest krótszy od okresu amortyzacji bilansowej. Przedstawiamy przykłady, kiedy taka różnica występuje na linii amortyzacja bilansowa a podatkowa. Przy tej okazji wyjaśniamy pojęcie jednorazowej amortyzacji podatkowej. Tłumaczymy kiedy taki jednorazowy odpis jest możliwy. Wyjaśniamy, czy jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis. Omawiamy również możliwość stosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych dla potrzeb podatkowych. W filmie znajdziecie również odpowiedź na pytanie, czy taka różnica na linii amortyzacja bilansowa, a podatkowa prowadzi do powstania aktywa w postaci podatku odroczonego.

 

Film polecamy osobom pracującym w księgowości, które pragną szybko przypomnieć sobie zagadnienie różnic pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową.

 

Sprawdź również:

https://cridoteka.pl/sklep/ksiegowe-pogotowie/najczestsze-problemy/amortyzacja-samochodu-osobowego/

https://cridoteka.pl/sklep/podatki/vat/roznice-kursowe-a-vat/

https://cridoteka.pl/sklep/ksiegowe-pogotowie/najczestsze-problemy/samochod-w-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej/

https://cridoteka.pl/sklep/podatki/ceny-transferowe/wartosci-niematerialne-trudne-do-wyceny/

https://cridoteka.pl/sklep/podatki/ceny-transferowe/korekty-cen-transferowych-art-11e-ustawy-o-cit/

https://crido.pl/blog-taxes/dokumentowanie-uslug-niematerialnych/

  • Pliki do pobrania
  • O autorze

Wykup kurs lub subskrypcję aby pobrać pliki

Anna Strzelecka

Anna Strzelecka

Partner w CRIDO
Anna, partner w dziale Szkoleń w Crido, jest licencjonowanym doradcą podatkowym z wieloletnim...
Dowiedz się więcej