...
Sławomir Pilarczyk

Sławomir Pilarczyk

Partner w CRIDO

Sławomir, partner w Dziale Postępowań Podatkowych i Sądowych w CRIDO, jest radcą prawnym i doradcą podatkowym. Posiada również uprawnienia inspektora kontroli skarbowej. Wspiera klientów w sporach przed organami administracji podatkowej, skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi. Bierze udział w licznych projektach w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym oraz ograniczania ryzyka odpowiedzialności osobistej. Sławomir uczestniczy w sprawach spornych dotyczących podatków prowadzonych przeciwko organom podatkowym, celnym i egzekucyjnym, z uwzględnieniem kontroli skarbowych, podatkowych oraz postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Reprezentuje klientów z wielu sektorów gospodarczych, m.in. sektora paliwowego, sektora retail/dobra konsumpcyjne, sektora usług finansowych czy sektora motoryzacyjnego.