...
Aleksandra Kielar

Aleksandra Kielar

Menedżer w CRIDO

Aleksandra, menedżer w Dziale Podatków Pośrednich CRIDO, ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz prawa energetycznego. Reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed organami podatkowymi, jak i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Agencji Rezerw Materiałowych. Doradza podmiotom z branży energetycznej, paliwowej, spożywczej, farmaceutycznej, przemysłowej, a także sieciom handlowym i franczyzowym. Prowadzi szkolenia w zakresie podatku VAT, akcyzowego oraz wybranych aspektów prawa energetycznego.